Magunkról

Nyomtatás
A Piliscsabai Evangélikus Közösség Raffay Sándor Alapítványa 2005-ben jött létre elsősorban szociális és kulturális céllal, hogy segítse a településünkön és környékén élő nagycsaládos, hátrányos helyzetű és idős embereket.
 
Munkánkkal, programjainkkal célunk a családok megerősítése, kiegyensúlyozottságának segítése, támogatása (táborok, családos programok, projektek), környezettudatosságra nevelése, egészséges, pozitív önképpel, értelmes céllal rendelkező fiatalok nevelése (táborok, gyerek-bibliaköri munka, ifjúsági klubok), magtartó, támogató közösség építése.
 
Budapest és Esztergom között Piliscsaba az egyetlen hely, ahol evangélikus gyülekezet található, így vonzáskörébe 14 település tartozik. Az ifjúsági alkalmak, a klubfoglalkozások, kirándulások lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyerekek elérhető, értékes programokon vegyenek részt. A fiatalok a foglalkozásokon,  táborokban kortárs közösségben  alakíthatják ki értékrendjüket, próbálhatják ki magukat, bontogathatják szárnyaikat.
 
Fontosnak tartjuk a felnövekvő generáció bevonását a munkába, szándékunkban áll ifjúsági vezetőket képezni, ifjú önkénteseket foglalkoztatni. Arra törekszünk, hogy felelősségteljes, személyes kapcsolatokon, egymás kölcsönös segítésén alapuló önkéntesi közösséget hozzunk létre -- hosszú távra megteremtve ezzel programjaink működésének, fenntarthatóságának alapjait. A fiatalok képzése, önismeretük mélyítése, pályaorientációjuk alakítása persze túlmutat az alapítvány érdekein: azt szeretnénk, hogy értékes, önálló, gondolkodó felnőttek váljanak belőlük. 
Sunday the 15th.