Raffay Sándor

Nyomtatás

Rövid életrajz

Raffay Sándor evangélikus püspök, hittanár Cegléden született 1866. június 12-én. A budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1887-től a pozsonyi evangélikus teológiai akadémián, majd 1890–92-ben a jénai, a lipcsei és a bázeli egyetemen folytatta tanulmányait. 1892-től a besztercebányai algimnázium tanára, 1893-tól tápiószentmártoni lelkész, 1906-tól a pozsonyi evangélikus teológia tanára, 1908-tól budapesti lelkész, 1918-tól egyúttal a bányai evangélikus egyházkerület püspöke. 1939-től a felsőház tagja. Megalapította és szerkesztette a Theológiai Szaklapot (1902-től). Lefordította görögből az Újtestamentumot. Kidolgozta a magyarországi evangélikus egyház új istentiszteleti rendjét. 1947. november 4-én halt meg Budapesten.

F. m. Die Hussiten in Ungarn (Jena, 1891)

A hellenismus és a philonismus kosmogoniája (Bp., 1900)

Újszövetségi apokrifusok (Pozsony, 1905); Jézus hasonlatai (Bp., 1907)

Kiáltás a viharbam (Bp., 1916)

A magyarhoni ev. liturgia történetéhez (Kecskemét, 1933)

Forrás: http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC12527/12642.htm

 

Dokumentumfilm

Raffay Sándor,magyar dokumentumfilm, 36 perc, 2007.

Raffay Sándor evangélikus püspök a 20. század első felének kimagasló egyénisége volt. Az életéről szóló dokumentumfilm a még ma is élő kortársakat szólaltatja meg személyes élményeiken keresztül. A Zákeus Média Centrum műsora.

Tanulmány

"Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább egy hosszabb tanulmánnyal örökítsük meg." 

http://www.radixforum.com/pictures/200903598.pdf

 

Monday the 18th.